Välkommen till lärlingskapssidan. För att bli lärling (medlem) går du med i min mailinglista. Du måste ha fyllt minst 13 år.
Welcome to the apprenticeship page. To become a apprentice (member) you join my mailinglist. You have to be atleast 13 years old.


Click to join My Red Heart
Subscribe to Love Circle - send a mail to
lovecircleredheart@gmail.com!!!

I adopted my dolls at DHF

Endast priser åt lärlingar!

 1. Som ny lärling tillhör du Lila Neptunus Klanen och kan ansöka om att få ditt första klanpris (Fantasi). Det finns ett pris åt varje Tema! As a new apprentice you belong to the Purple Neptune Clan and may apply for your first clan award (Imagination). There is one award for each Theme!


 2. Som lärling i över ett år tillhör du Blå Uranus Klanen och kan ansöka om att få ditt andra klanpris (Nyfikenhet). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then one year you belong to the Blue Uranus Clan and may apply for your second clan award (Curiousity). There is one award for each Theme!


 3. Som lärling i över tre år tillhör du Svarta Saturnus Klanen och kan ansöka om att få ditt tredje klanpris (Visdom). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then three years you belong to the Black Saturn Clan and may apply for your third clan award (Wisdom). There is one award for each Theme!


 4. Som lärling i över fem år tillhör du Vita Jupiter Klanen och kan ansöka om att få ditt fjärde klanpris (Överflöd). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then five years you belong to the White Jupiter Clan and may apply for your forth clan award (Abundance). There is one award for each Theme!


 5. Som lärling i över tio år tillhör du Gröna Venus Klanen och kan ansöka om att få ditt femte klanpris (Kärleksfullhet). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then ten years you belong to the Green Venus Clan and may apply for your fifth clan award (Lovingness). There is one award for each Theme!


 6. Som lärling i över femton år tillhör du Gula Solen Klanen och kan ansöka om att få ditt sjätte klanpris (Fulländning). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then fiften years you belong to the Yellow Sun Clan and may apply for your sixth clan award (Completion). There is one award for each Theme!

Priserna nedan kan endast lärlingar ansöka som uppfyller angivna villkor.
The awards below may only be applied by apprentices who fullfill announced condition.

 1. Alla lärlingar kan ansöka om att få det här priset. All apprentices may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Kärlekens Cirkel.
  Click to join My Red Heart
  Subscribe to Love Circle - send a mail to
  lovecircleredheart@gmail.com!!! 2. Alla lärlingar som gått med i Webringen kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have joined the Webring may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i webringen.
  Join Love Circle WEBRING 3. Alla lärlingar som gått med i Forumet kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have joined the Forum may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i forumet.

  Join Love Circle Forum 4. Alla lila till svarta lärlingar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All purple to black apprentices who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 5. Alla lila till svarta lärlingar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All purple to black apprentices who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!! 6. Alla lila till svarta lärlingar som gått med i mailinglistan "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All purple to black apprentices who have joined the mailinglist "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Odjurens Tid.
  Click here to join Odjurens Tid
  Subscribe to Odjurens Tid - send a mail to
  gotiskttema@gmail.com!!! 7. Alla vita lärlingar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All white apprentices who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 8. Alla vita lärlingar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All white apprentices who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!! 9. Alla vita lärlingar som gått med i mailinglistan "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All white apprentices who have joined the mailinglist "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Odjurens Tid.
  Click here to join Odjurens Tid
  Subscribe to Odjurens Tid - send a mail to
  gotiskttema@gmail.com!!! 10. Alla gröna lärlingar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All green apprentices who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 11. Alla gröna lärlingar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All green apprentices who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!! 12. Alla gröna lärlingar som gått med i mailinglistan "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All green apprentices who have joined the mailinglist "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Odjurens Tid.
  Click here to join Odjurens Tid
  Subscribe to Odjurens Tid - send a mail to
  gotiskttema@gmail.com!!!

Endast priser åt lärlingar som postat egna saker i gruppen och därmed betett sig som 1. skapare, 2. sökare eller 3. siare.
Only awards for apprentices who have posted own things in the group and hence acted like 1. creators, 2. seekers or 3. seers.view sign   

   

   

   

   
mail to Love Circle to Faces Of The Dream Goddess

Art © Dorian Art is used with written permission.
Webdesign © Vetteljus. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.