"Denna bok handlar om människans DNA i Europa med omnejd. Man kan tala om ett paradigmskifte där man behåller den enskilda människan i fokus, eftersom DNA ärvs på individnivå och inte gruppnivå. Baserat på dessa nya analyser av befintlig data, efter nya riktlinjer, presenteras en modell för hur Europas befolkning kan ha utvecklats, från neandertalarnas tid och nästan fram till historisk tid. Boken presenterar modeller för immigration och migration fram till slutet av stenåldern. Den antyder ett brott i befolkningsutvecklingen i sen förhistorisk tid."

Boken går tyvärr EJ att köpas av mig.
Utgiven på internet för nedladdning med titeln
"European DNA from a geographers perspective".

Book available on internet in English and Swedish.

Jag har bara läst ett utkast av den här boken, men på internet ska det finnas en slutgiltig version för den som orkar leta upp den. För en som inte förstår geneologi och alla termer som där finns kändes utkasted tungt och svårläst. Förhoppningvis är boken enklare att följa även en lekman.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

HumanAll rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.