Fairyland Poetry Webgroup

Heavenly Joy Angelicas Wings

Legendary Creation Legendary Romance

Fantasy Valley Fantasy Kingdom

Angelicas Hope Sagan Om Ringen

Jag har bara läst ett utkast av den här boken, men på internet ska det finnas en slutgiltig version för den som orkar leta upp den. För en som inte förstår geneologi och alla termer som där finns kändes utkasted tungt och svårläst. Förhoppningvis är boken enklare att följa även en lekman.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

HumanAll rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.