"Runor sägs komma av ett ord för hemlighet. Faktum är att runorna själva ruvar på sin egen hemlighet - när skapades de, hur, varför, av vem? För att finna svaret på den frågan kommer denna bok att jämföra en lång rad olika skrivsystem, inte bara de som normalt anförs som moderalfabeten. Denna bok utgår istället ifrån flera karaktäristika för olika alfabeten; inte bara bokstävernas utseende och ljudvärde, utan även deras namn och ordning. Runorna har nämligen namn, till skillnad från de latinska bokstäverna. Grekiska bokstäver har också namn, men de har ingen betydelse på grekiska. Namnen är nämligen övertagna från det fenisciska alfabetet. Det intressanta är att runraden börjar med samma ord (oxe) som det fenisciska alfabetet."

Boken går tyvärr EJ att köpas av mig.
Den tycks aldrig blivit utgiven, vad jag kan se.

Book is not available what I know of.

Det här är en bok jag såg mycket fram emot att få läsa, men tyvärr verkar den inte komma längre än till planeringsstadiet. Det har gått 10 år nu sen den påbörjades! Det var tråkigt för runor och deras ursprung har länge fascinerat mig.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

RunesAll rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.