Välkommen till féskapssidan. För att bli fé (medlem) går du med i min mailinglista. Du måste ha fyllt minst 13 år.
Welcome to the fairyship page. To become a fairy (member) you join my mailinglist. You have to be atleast 13 years old.


Click to join My Blue Sky
Subscribe to Fairyland Poetry - send a mail to
fairylandpoetrybluesky@gmail.com!!!

I adopted my dolls at DHF
Endast priser åt féer!

 1. Som NY FÉ kallas du Dam/Herre och kan ansöka om att få ditt första stjärnpris.
  As a NEW FAIRY you're called Lady/Sir and may apply for your first star award.


 2. Som fé i över ETT ÅR kallas du Baronessa/Baron och kan ansöka om att få ditt andra stjärnpris. As a fairy for more then ONE YEAR you're called Baroness/Baron and may apply for your second star award.


 3. Som fé i över TVÅ ÅR kallas du Grevinna/Greve och kan ansöka om att få ditt tredje stjärnpris. As a fairy for more then TWO YEARS you're called Countess/Count and may apply for your third star award.


 4. Som fé i över TRE ÅR kallas du Hertiginna/Hertig och kan ansöka om att få ditt fjärde stjärnpris. As a fairy for more then THREE YEARS you're called Dutchess/Duke and may apply for your forth star award.


 5. Som fé i över FEM ÅR kallas du Prinsessa/Prins och kan ansöka om att få ditt femte stjärnpris. As a fairy for more then FIVE YEARS you're called Princess/Prince and may apply for your fifth star award.


 6. Som fé i över TIO ÅR kallas du Drottning/Kung och kan ansöka om att få ditt sjätte stjärnpris. As a fairy for more then TEN YEARS you're called Queen/King and may apply for your sixth star award.


 7. Som fé i över FEMTON ÅR kallas du Kejsarinna/Kejsare och kan ansöka om att få ditt sjunde stjärnpris. As a fairy for more then FIFTEN YEARS you're called Empress/Emperor and may apply for your seventh star award.


Priserna nedan kan endast féer ansöka som uppfyller angivna villkor.
The awards below may only be applied by fairies who fullfill announced condition.

 1. Alla féer kan ansöka om att få det här priset. All fairies may apply to recieve this award.  Ansök här om du vill gå med i Fairyland Poetry.
  Click to join My Blue Sky
  Subscribe to Fairyland Poetry - send a mail to
  fairylandpoetrybluesky@gmail.com!!! 2. Alla féer som gått med i Webringen kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have joined the Webring may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i webringen.
  Join Fairyland Poetry WEBRING 3. Alla féer som gått med i Forumet kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have joined the Forum may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i forumet.

  Join Fairyland Poetry Forum 4. Alla damer till hertiginnor/herrar till hertigar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All ladies to dutchesses/sirs to dukes who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 5. Alla damer till hertiginnor/herrar till hertigar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All ladies to dutchesses/sirs to dukes who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!! 6. Alla prinsessor/prinsar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All princesses/princes who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 7. Alla prinsessor/prinsar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All princesses/princes who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!! 8. Alla drottningar/kungar som gått med i mailinglistan "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All queens/kings who have joined the mailinglist "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Romeo & Julia.
  Click here to join Romeo & Julia
  Subscribe to Romeo & Julia - send a mail to
  kreativttema@gmail.com!!! 9. Alla drottningar/kungar som gått med i mailinglistan "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All queens/kings who have joined the mailinglist "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


  Ansök här om du vill gå med i Sagan Om Ringen.
  Click here to join Sagan Om Ringen
  Subscribe to Sagan Om Ringen - send a mail to
  historiskttema@gmail.com!!!
Endast priser åt féer som postat egna saker i gruppen och därmed betett sig som 1. kurtisaner eller 2. riddare. Välj ett pris, blått eller rött!
Only awards for fairies who have posted own things in the group and hence acted like 1. courtisans or 2. knights. Choose an award, blue or red!

view sign   

   

   

   

mail to Fairyland Poetry to The Faery's Merry Dance

Webdesign © Vetteljus. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.