"Denna bok visar hur fel det är att anta att världen varit i stort sett konstant. Det konstateras att naturkatastrofer påverkar människans kultur på ett grundläggande plan. Det visar sig att Ragnarök inte är så kul som det låter när man inser vad Tors hammare Mjölner och vad Midgårdsormen är. Klimatsvängningar, metanhaltens variationer i atmosfären och istidens dynamik får sin förklaring. Dessutom ändrar teorin förutsättningarna för en del av Global Change-forskningen. Boken är banbrytande inom två områden: Istiden och Ragnarök."


Boken går tyvärr EJ att köpas av mig.
Utgiven på internet för nedladdning med titeln
"Global Change from a geographers perspective".

Book available on internet only in Swedish.

Den här boken har jag bara läst om, men inte läst själva boken. Den färdiga boken ska dock finnas på internet för den som orkar leta upp den.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

The WorldAll rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.