"Författaren köpte en dag hem Platons dialog Kritias. Beskrivningen av Atlantis var så detaljerad att författaren kände igen den ö som beskrevs! De tempel som Platon nämner kan alla identifieras. Byggnaderna är naturligtvis kända av arkeologerna, men man vet inte idag varför de byggdes. Platons uppgifter om templens syften och användning bidrar därför på ett dramatiskt sätt till att föra oss närmre forntidens människor. Vi får en inblick i forntidens religion, på ett sätt som varken arkeologin eller mytologin ensamt kan ge. Denna bok kopplar samman myt med arkeologi via paleogeografins förmedling. Europas historia blir i ett slag dubbelt så lång, och den längsta av alla världsdelars. Detta torde vara den största skrivbordsupptäckten i historiens historia."

KÖP BOKEN AV MIG (30 kr, frakt tillkommer).
Utgiven 2004 med titeln
"Atlantis from a geographers perscpective".
ISBN 0975594605.
Book available on internet in English and Japanees.

Länkar till artiklar om boken
freerepublic.com, guardian.co.uk, news.bbc.co.uk, index.hr

Det var fascinerande att läsa den här boken och ta del av en vetenskaplig vinkling på en så gammal historia att den blivit betraktad som ren myt. En tid är historia fakta, när berättarna fått förvanska den tillräckligt blir det som en gång hände legender, för att sen glömmas bort som gamla sägner utan reell substans. Här kan ialla fall jag äntligen se att det finns fakta glömt och gömt bakom alla årtusenden av berättande.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

AtlantisPhotography Celestial Panoramas Ltd / Alamy © Lindorm Publishing.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.