The harp that once through Tara's halls
The soul of music shed,
Now hangs as mute on Tara's walls
As if that soul were fled.
So sleeps the pride of former days,
So glory's thrill is o'er
And hearts that once beat high for praise
Now feel that pulse no more!

No more to chiefs and ladies bright
The harp of Tara swells;
The chord alone that breaks at night
Its tale of ruin tells.
Thus Freedom now so seldom wakes,
The only throb she gives
Is when some heart indignant breaks,
To show that still she lives.

Thomas Moore

I adopted my lady doll from DHF
"Be Greeted To Wander Into This Light
Wherein Rarely A Living Taken Her Course
Cause Knowledge Is Offered From This Sourse
And Never A Dead Been Rejected Herein"

(Translation of poem at the top)

Alltför länge har människan försökt trotsa den naturliga balansen. I övermod och förakt för den levande jorden har hon satt sig över de lagar som vi alla är en del av och följaktligen slutligen lever efter, vare sig vi vill låtsas om det eller inte.

Det Naturliga Manifestet, skrivet 1943, handlar om detta. Manifestet är uppdiktat av min egen farfar Knut Nilsson, miljöaktivist och äventyrare, långt innan samhället och vanligt folk förstod att det inte gick att bryta mot dessa lagar utan att det straffar sig. Naturligtvis blev han kallad galning och en massa otrevligt för att han gick ut och talade till folket om dessa frågor. Sånt som vi idag vet är helt sant. Så tänk på det när du hör någon bli kallad galning, kanske är det den som häver ur sig dessa omdömen som ännu inte öppnat ögonen och förstått hur saker hänger ihop. Galning idag, profet imorgon.

Några utdrag ur manifestet - läs hela på länken ovan: "Den nuvarande världsåskådningen är fotad på det Kommunistiska eller de materialistiska Manifestet i alla dess variationer."... "Denna den materialistiska grundåskådningsläran bär i sig själv fröet till sin egen undergång." ... "Denna materialistiska kultur har varit inställd på, att på kortast möjliga tid förvandla alla naturliga värden i pengar, värden som kommande generationer skulle levat och fröjdats av under årtusenden."... "Hur är det med människan själv"... "Under jakten efter lyckan ha de endast uppnått nervösa och förtidigt förbrända kroppar, likt en evig malström förtär denna onaturliga lära sina egna offer."... "Men detta är inget annat än en naturlag, den lag som säger att Du uppnår motsatsen av vad Du eftersträvar när det Du eftersträvar står i strid mot naturlagarna."... "Hatläran försvinner, de sterila Dogmernas ritualreligion utbytes med den levande kärleksläran."...

Temat för mina Gröna Hus är just den gröna värld vi lever i rent fysiskt, som vi aldrig kan bortse ifrån då våra fysiska kroppar behöver den. Vi lever vare sig vi vill eller inte i en symbios med hela den gröna världens materiella verklighet. Men någonstans i denna verklighet finns en annan som påverkar våra psyken. I mina Blåa Hus försöker jag åskådliggöra detta vårt psyke, vår mentala sida, symboliskt med den blå himmeln, som också speglar sig i våra blåa hav. Psyket gör att vi kan skapa en föreställning av vår verklighet och genom denna bild förverkliga idén till fysisk realitet, varför det är så viktigt att vi använder denna förmåga att skapa och utveckla det vi vill se förverkligat och inte en mardröm. I mitt Röda Hus tar jag ytterligare ett steg bortom det vi känner till och ser och hör, till det som ligger bortanför och som vi bara anar som en vag känsla, likt kärleken i våra röda hjärtan. Det är det vi ofta kallar det paranormala och som vi vill tänka på som vår odödliga själ. Denna eviga energi som likt projektorn i biografen möjliggör allt det vi upplever på duken.Read My Blog.
The Green, the Blue or the Red Pill?

Magnolia           Fairyland           Kärleken

The Green pill will take you to my home world - a safe and beautiful place at the surface but with omnious threats lurking below the surface. This is the solid earth we all cherish with its green meadows and living creatures. But we are all like the audience watching a movie we had no other say in then buying the ticket. Choose the green pill and live in blissful ignorance.
Join Magnolia Lane Group

The Blue pill will take you into fantasy land - an illusion never ending with not much resemblance to the reality of this world today. A place as entrancing and eternal as the blue starry sky at nightfall. It's like the movie-screen and we are all the actors playing our parts well aware we are only in make believe. So if it is playful games and trickery of the mind you like - choose the blue pill above.
Join Fairyland Poetry Group

The Red pill will take you behind the curtain - to where the reality of our world is revealed and illusions ripped apart. As you enter here you have to learn to trust your red heart or perish of insanity. The secret is like the man behind the machine and we are all wishing to write our own movies using our own creativity. Take the red pill and live life awake, even when asleep at night with lucid dreams.
Join Love Circle Group


Temat för min domän Vetteljus är det magiska ljusfenomen kallat så. Det sägs uppkomma på platser bebodda av de små underjordiska. Små kullar och berg är typiska platser dessa varelser lär bebo. Jag skapade bilden av vetten från ett typsnitt jag hade och la till ljuskällan såsom jag tänkte mig att vetteljuset kunde sett ut på närmare håll. Sommaren 2006 fick jag se bilder och filmer av flygande föremål, från England och Mexiko, alldeles på pricken lika den ljusboll min lille vette håller i sin hand.

För länge sedan i min ungdom stod jag om aftonen vid grindhålet till min fars gård och såg bort mot den lilla ekbevuxna kullen, som likt en ås sträcker sig bakom gårdens byggnader. Ett klart ljussken, mest att liknas vid en stjärna som stigit ner bland träden, sken ut från kullen så helt olikt något annat ljussken jag sett på vår jord att det gav mig en speciell härlig känsla. Det var denna händelse som fick mig att välja detta namn. Men efter sommaren 2006 har många fler sådana här orber upptäckts av mig och min familj. De allra senaste sågs 2012 och 2013, så fenomenet har inte upphört.

En kväll 2006 hände det att ett ljussken på himmelen avstannade och ändrade riktning emot oss tills det var en centimeter stort för ögat, för att sen vända tillbaka till sin tidiga rutt och tona bort. Sen hände det några gånger till. Det som fängslat mig med dessa "flygande stjärnor" är att de är så starkt lysande, likt vetteljuset, när de närmar sig en framifrån, medan de så snart de vänder sig om och visar baksidan är lite bleka. Vad är det som flyger omkring? Ingen verkar kunna svara på frågan, utom de som undviker ett logiskt svar förstås, så just nu är de "flygande stjärnorna" lika mystiska och magiska som vetteljuset jag en gång såg.


Vettetoppen

Click and vote:youtube.com/@vetteljus
Vetteljus on YouTube
This is the center and source of everything originating from the true light of sanity

Visit Vetteljus on Facebook.En rullande banner till några av mina egna sidor.
A rolling banner to some of my own sites.


Vetteljus - left-click to download.

vetteljus.se

eXTReMe Tracker

"It's not true that we come here only to live
We come only in passing
We do not own all that is given to us
On this journey we eat, sleep and dream
And whenever you are ready
Oh, maker of life, I come home to you
And whenever you are ready
Oh, maker of life, I come home to you."
~ Robbie Robinson ~

Gästbok


Webdesign © Vetteljus. Art © David Delamare.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.
Music © Robbie Robinson - Native Passage.