Har du en egen hemsida hoppas jag att du vill vara med och tävla på min Vettetoppen. Klicka bara in dig på listan och registrera din sajt. Vill du rösta på någon av mina sajter finns det en röstlogga på första sidan av sajten. Du kan ladda upp din egen logga här ifall du vill ha den på din egna sida. Det finns en liten en också, som är mindre än den vanliga.
Do you have an own homepage I hope you wish to join in and compete on my Vettetoppen. Just click on to the list and register your site. Do you wish to vote on any of my sites there are votelogos on the first page of the site. You may download your own logo here if you wish to have it on your own site. There is a tinier one too, which is smaller then the usual.Villkor för att du ska bli accepterad på listan är att din sida är barnsäker.
Terms to get accepted on the list is that your site is childsafe.Vote for VetteljusAlla gästböcker


Webdesign © Vetteljus. Art © David Delamare.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.