Några samlingssidor jag satt ihop.
Some collection pages I have put together.

I adopted my lady doll from DHFI min Blå Himmel har jag bland mycket annat skapat websidor åt böcker min broder skrev och tänkte skriva innan han flyttade till USA och gick över till den mörka sida, likt Anakin i Star Wars. Dvs han gjorde en Darth Vader och är nu inte längre intresserad av fornhistoria utan i att skapa det ultimata tredje världskriget som ska utplåna hela vår civilization.

På den lite roligare skalan har jag tagit med den sista boken min far skrev, som handlar om Sumer, eftersom den är av allmännare intresse än hans tidigare byaböcker, då han genom sin bok visar hur vi i tusentals år upprepat misstaget att tillåta ocker, dvs banker. Det slutar alltid i total katastrof. Boken som min far Erling Nilsson skrev blev till slut publicerad av ett finländskt förlag. Den är på svenska. Mina boksidor hittar du under länken "Biblioteket". Den är nästan som ett minnesmonument idag över dels min far, som avled 2012, och den bror som tidigare sökte ökad insikt och fred.

I min Sagogrupp Sagan Om Ringen uppmuntras studier av den typ av litteratur som berör allt runt vårt uråldriga kulturarv, inkluderat alla olika väsen, som till exempel alver, dvärgar och trollkarlar. En författare som använder mycket av den nordiska och nordvästra kulturarvet i sin litteratur och fantasivärld är förstås Tolkien, vars trilogi heter just Sagan Om Ringen på svenska. Om du hellre skriver dikter och gör bilder runt dessa gamla myter och väsen så rekommenderar jag dig att gå med i min Dikt- och grafikgrupp Romeo och Julia. Innan du går med i någon av dessa två grupper måste du dock först anmält dig via Sagoland Poesis formulär. Det hittar du här:

Join Fairyland Poetry

Subscribe to My Blue Sky updates!!!


My Blue Sky Blog - Fairyland Poetry.The Elfen's Beloved Children
My site about the children.

Min sida om barnen.

The King's Enchanted Realm
My site about the realm.

Min sida om kungdömet.

The Angel's Peace Spell
My site about the peace.

Min sida om freden.
Gästbok


Webdesign © Vetteljus. Art © David Delamare.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.