Get zip-file of this set here.
Hör en svag ton, följ musiken så kommer du
till ditt hjärtas plats där det ständigt är sommar,
trots att bortom dalen musiken har slutat spelat,
och hoppets ljus sedan länge har slocknat så finns allt kvar här
Så kom, kom till musikens dal där änglar ständigt spelar
hoppets och kärlekens musikHome   Next

Sitemap

Gifts   Links

Webrings

Back   MailHome   Next

Sitemap

Gifts   Links

Webrings

Back   Mail

Webdesign © 2004 Fantasy Design.
Art by Jonathon Earl Bowser. Music - Beautiful.
All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.