Vårvindar friska blåser och ristar
för hon vi mista grenar och kvistar.
Hon tar vad hon får och åren de går
hur bra vi än mår bärs vi bort på bår.
Dikt av Luna Runa

I adopted my dolls at DHF

En kärleks sista minnen

Liksom en sommars sista fläktar,
smeker minnena min kind.
Nu vårregn åter bringar nektar,
åt mig som vandrar likt blind.
Ty endast våren med sin styrka,
kan äga vinterns kristall.
Klanger från strofer av den dyrkan,
till dig som tvingar till fall.
Dikt av Luna Runa
Music by Rene Froger - Why Are You So Beautiful. Webdesign Vetteljus©.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.