Gaia är den gudinna som betyder mest för oss alla, ty utan henne finns helt enkelt inget liv. Hon är grunden, basen, för hela vår existens. Hon ger oss ett hem, föda, livskraft. Det är alltså hon som är vår moder. När hennes olydiga barn sviker henne, misshandlar henne och förgiftar henne slår hon tillbaka. För hon kommer aldrig låta hennes lydiga barn evigt lida och se henne långsamt tyna bort och dö. Hon kommer att kämpa och förkasta alla som försöker bemästra henne och erövra henne. Hennes kraft är mycket mer enorm än vad de futtiga materialisterna har förstått och hennes svar på deras attacker kommer att kasta omkull alla deras planer och skapa en ny ren värld där hennes älskade respektfulla barn kan frodas och leva vidare. Hon är vårt stora hopp, vi som längtar efter en värld i balans, en jord utan gifter.

Kom In Till Gaia

See which Greek Goddess you are


Gaias Modershus

©ibeoDesign specially made for vetteljus.org/gneptunus.
Music by Skeeter Davis - End Of The World.