Oden är vishetens gud och till hans ära uppkom platser som Odensvi - Odens offerplats. Böcker är en budbärare av visheten och genom det förbundna med Oden. När vi läser böcker eller lyssnar till historier växer vi som människor. Freja - kärlekens gudinna som har samma ursprung som Venus, Afrodite och även kristendomens jungfru Maria och många, många andra gudanamn. Hon är ändå alltid den samma - Moder Jord - livets, barnafödandets och moderskapets gudinna. Freja var namnet Vanerna hade gett denna gudinna. Hos Asarna kallades hon Frigg och var Odens maka.

I den saga som jag kommer att berätta här på denna sida återspeglas gudarnas gamla karaktärsdrag, men rollerna har förändrats. Freja är gift med sin bror Frej, liksom hon är i Vanernas myter, och Oden är gift med sin blodsbror Lokes halvblodsdotter Hel, gudinnan över dödsriket. Oden symboliserar här människan på sin jakt efter klokhet, som slits mellan sina ljuva kärlekskänslor och mellan mindervärdiga onda känslor. Det ljuva symboliseras av Odens ljusa och fagra son Balder, som alltid bedårar alla och får alla, både man och kvinna, att älska honom innerligt och fullkomligt. Det onda är Loke, som är mörk och styrs av känslor som brinner av hat och avundsjuka, misstro och elakhet. I sagan hotas lyckan och friden i Asarnas gård, där både Vaner och Asar tagit sin boning. Det är Hel som med all sin makt försöker rasera jordens balans och föra Oden till underjorden för att där besättas av Loke. Först går allt Hels väg; Oden blir Loke och krossar Balder och all lycka i världen. Hur denna plan sen går kan du läsa om här, men jag kan avslöja att Vanernas gudar, Frej och Freja hittar över regnbågsbron bort till Alvernas land dit aldrig något ont kan bestå. Dock vill jag återigen påpeka för alla att detta är en levande myt och inte en skröna från forntiden.

Goter, Gudar eller Kungar från Sumer
8 av Gudarna - Mer om Gudarna
Några nya Myter - Den nya Sagan
Merkurius - Hermes - Thoth

I adopted my doll from DHFWhich Woman of Legend Are You?

You are Warrior Queen - Boadicea!
Celtic Queen Boadicea was a feisty and beautiful warrior who fought in wars
with her people and is said to have established equality between men and women!


Read Love Circle Blog.
Now the quietude of earth
Nestles deep my heart within;
Friendships new and strange have birth
Since I left the city's din.

Here the tempest stays its guile,
Like a big kind brother plays,
Romps and pauses here awhile
From its immemorial ways.

Now the silver light of dawn
Slipping through the leaves that fleck
My one window, hurries on,
Throws its arms around my neck.

Darkness to my doorway hies,
Lays her chin upon the roof,
And her burning seraph eyes
Now no longer keep aloof.

And the ancient mystery
Holds its hands out day by day,
Takes a chair and croons with me
By my cabin built of clay.

When the dusky shadow flits,
By the chimney nook I see
Where the old enchanter sits,
Smiles and waves and beckons me.

Dikt av George William RussellHär hittar du länkar till sidor jag gjort åt böcker, som jag läst eller vill läsa och tror att många andra skulle tycka om att läsa. Atlantisboken säljer jag själv på engelska men den finns också på japanska, DNA-boken finns på CD. Boken om runor skrevs aldrig klar verkar det som, medan världsboken finns att läsa som cyberbok och heter "Global Change". En svensk version ska också finnas. Den senaste boken handlar om Sumer och den finns att köpa från ett förlag i Finland. Uppgifter ska finnas på sidorna om böckerna.

Sagolandet Atlantis - Arvsanlag Och Mänskan
Forntidens Runor - Arvet Från Sumer
Den Glömda Världen


Myths By The Occult Goddess

Webdesign © ibeoDesign. Face © the Artist.